Oplysninger om Carl Erik Gustaf von FREIESLEBEN

Carl Erik Gustaf von Freiesleben er søn af Oberst Kammerherre Ernst Theodor Christian Andreas von Freiesleben født 15-07-1897 i Randers død 30-01-1993 og Nellie f. Ruben 29-11-1903.
I 1955 da jeg kom til Aalborg, var Oberst E.T.C.A. Freiesleben chef for Dr. Livregimenmt og byens kommandant. Samme år rejste han til København for at tiltræde som chef for Livgarden. Han var meget populær i Aalborg, så det fik i høj grad afsmittende virkning på mit arbejde som repræsentant for farve og lakfabriken S. Dyrup & Co.
 
Der var tradition for at sønner i slægten Freiesleben gik militærvejen efter en studentereksamen. Det var også tilfældet for Carl Erik Gustaf. Han opnåede at blive major ved Livgarden og udnævnt til kammerherre ligesom hans militære karriere kan ses i blå bog for 1987 samt de talrige ordner han modtog.
 
1975 blev han adjudant for dronning Margrethe indtil han i 1986 blev chef for kronprins Frederik og hans k. højhed prins Joachims sekretariat. Det var især kronprinsen han som far til fire sønner skulle holde styr på. Det vil sige at han skal følge prinsen overalt og vejlede med hensyn til dennes militære uddannelse.
 
Slægten Freiesleben blev som bekendt adlet 24 marts 1544 i Speyer af Kejser Carl V se våbenskjold optaget i Heraldisk Selskabs Våbenrulle som nr. 522 for alle Agnater. Slægtens første kendte mand her i landet er Hans Henrik von Freiesleben født 1683 i Saxen og død 1757 i Køge. Han giftede sig i 1719 med en Muledatter fra Køge som det endnu ikke er lykkedes at stedfeste med slægtsskab tilbage. Det formodes dog at hendes forfædre kom fra Fyn. Muleslægten i Odense fik adelspatent 18-08-1444 af Christoffer af Bajern idet daværende borgmester Hans Mule af Heraldisk peronalhistorisk Selskab på våbenskjold fik tillagt en l/2 Sølv Ulv i Rødt og samme mærke på Hjælmen. Se Rasmus Mule rin nr 856. En dansk konge Frederik lll fornyede adelspatentet.
 
Som ovenfor nævnt fik Major Freiesleben den ære at være protege for Prinserne, og som det fremgår at nedenstående beretning var Muleslægten ligeså velanskrevet hos kongehuset. Vedr. Caspar Mule 1581, søn af en anset Adelig Odense-Patricier-slægt, studerede 1544 i Wittenberg og vendte hjem fra udlandet som Magister. Christian lll ansatte ham som Tugtemester for sine 2 yngre sønner, Magnus og Hans, samt et par jævnaldrende oldenborgske Grevesønner.. Som undertugtemester virkede Lucas Bacmeister (trap l 392) til 1556 Til belønning forlenedes Caspar Mule 1553 med et Kaninikat i Ribe, meget mod de andre Kannikers ønske. Han blev endogså 1556 Domprovst der, hvorimod han 1561 måtte opgive et Kanonikat i Roskilde, som han også havde fået tillagt af kongen. Da hans skolegerning, som han også skal have røgtet med flid og dygtighed, var til ende, tog han ophold i Ribe, hvor han købte flere ejendomme, men han vedblev dog at være knyttet til Fædrenebyen Odense. Her havde han 1570 bryllup med sin slægtning Marine Hansdatter Mule, og her døde han 12 juli 1581. Den kendte Professo Anders Krag (Trap lx, 423) fandt isin barndom et hjem hos Caspar Mule. Dennes enke døde 1607, efter året forinden at have ægtet Mads Knudsen Skriver. Se Kinch Ribe Bys historie ll,497-514 C.F. Bicka

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018